Delta i utvecklingen av digitala tjänster!

 

Kerro kuvalle -hemsidan

Syftet med denna hemsida är att samla information om stadsbornas önskemål och vanor kring Helsingfors fritids hemsidor. Helsingfors stads kultur- och fritidskontor stöder kultur, motion, ungdomar och bibliotek.

Genom att svara påverkar du och har samtidigt möjlighet att vinna kulturupplevelser i Helsingfors!

Vad skulle du vilja att dom nya hemsidorna innehåller? Hur skulle dessa sidor vara för att du skulle använda dem? Berätta åt oss hurudana hemsidor Helsingfors behöver!

Vi lottar ut bland alla som svarade samt lämnade sina kontaktuppgifter biobiljetter och fribiljetter till konstmuseet HAM. Sista dagen att delta är 8.11.2018.

Utlottningen sker i december 2018 och vinnarna meddelas personligen via email.