Fritid, tid med vad man kan göra vad man vill!

Vad är det frågan om?

I Helsingfors finns det många sätt att spendera sin fritid. Helsingfors stad vill hjälpa stadsbor att ännu enklare hitta fritidsaktiviteter, vare sig det är evenemang, aktiviteter tillsammans eller ensam.

Förnyandet av kultur och fritids hemsidorna

Portalen för kultur och fritid (Kuva) började ett projekt år 2018 var man förnyar stadens digitala tjänster angående fritidsaktiviteter. Detta betyder att t.ex. hemsidorna förnyas samt anmälningen till evenemang och kurser blir enklare. Målet är att framföra Helsingfors fritidsaktiviteter och evenemang på ett ännu enklare och roligare sätt.